KVKK Kapsamında Kişisel Verilerin Yur çine ve Yurt Dışına Aktarılmasına  İlişkin Danışan Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) nezdinde Veri Sorumlusu sıfanı haiz Hakan Ünsal, familienberatung-mg.de tarandan paylaşılan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni” ni okudum.

familienberatung-mg.de tarandan işlenen kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, danışan randevu/işlem bilgileri, finansal bilgileri gibi  tüm genel nitelikli kişisel verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait kişisel verilerin yurçinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)nun 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirlenen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabileceği,  kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, diğer hallerde açık rızam dahilinde yurçine aktarılabileceği bilgilendirildim.

İşlenen tüm kişisel verilerimin (sağlık verisi dahil), KVKK’nın 9. maddesinde belir len açık rıza alınmasına yer olmayan durumlar hariç olmak üzere, aşağıda belir len şekillerde yurt dışına aktarılması için açık rızamın bulunması gerekğini anladım.  Bu kapsamda; kimlik bilgisi, ileşim bilgisi, danışan randevu/işlem bilgileri, finansal bilgiler gibi genel niteklili kişisel verilerimin; psikolojik danışma ve aile danışmanlığı hizme için gerekli olan/ uygulanan psikolojik rapor ve test sonuçları, seans esnasında kaydedilen, kendime ya da velayet hakkı sahibi olduğum çocuğuma ait ses ve görüntüleri gibi kişisel sağlık verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin ve sağlık verilerinin, familienberatung-mg.de ‘nin teknik alt yapısında kullanılan sunucuların yurt dışında olması sebebiyle; iş ilişkisinin sürdürülmesi ya da tarama danışmanlık hizmeti sunulması ve bu hizmen devam e rilmesi amacıyla çağın teknolojik gelişmelerine uygun olarak kullanılması zaruri olan sosyal medya hesapları, dijital depolama alanları, elektronik posta hesapları ve benzeri araçların kullanımı için yurt dışı paylaşımın gerekli olduğu hallerde bu plaormların sahibi olan ve yurt dışında bulunan hizmet sunucusu kişi ve kuruluşlara aktarılmasının, ancak açık rızam bulunması halinde mümkün olduğu; verdiğim açık rızayı her zaman serbestçe geri alabileceğim, açık rızamı geri almam halinde yurt dışına aktarılan kişisel verilerimin başkaca bir hukuka uygunluk sebebi bulumadığı takdirde derhal imha edileceği konusunda ve kişisel verilerime ilişkin KVKK madde 11’de yer alan tüm haklarım ve bunları ileri sürebileceğim yöntem ve araçlar hakkında detaylı bilgi sahibi oldum.

Tarama yazılı ve sözlü olarak gerekli aydınlatılmanın yapıldığını; “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel  Aydınlatma Metnini”ni okuduğumu anladığımı; familienberatung-mg.de tarandan bu mende belir len kategorilere dahil olan tüm kişisel verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin ve sağlık verilerinin, belir len amaçlarla yurt dışında bulunan ve anılan hizmetleri sağlayan alıcı gruplarına aktarılmasına;  tüm genel nitelikli kişisel verilerimin/ velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin familienberatung-mg.de’in iş birliği yapğı, hizmet aldığı 3.kişiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlar, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılmasına/paylaşılmasına serbest irademle onay verdiğimi  beyan ve kabul ederim.  Lüen aşağıdaki kutucuğu el yazınız ile doldurunuz ve yine el yazınızla “familienberatung-mg.de tarandan işlenen kişisel verileriminin/ velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin ve sağlık verilerinin, belir len amaçlarla doğrultusunda yurt dışında bulunan ve anılan hizmetleri sağlayan alıcı gruplarına aktarılmasına ayrıca; tüm genel nitelikli kişisel verilerimin/velayet hakkı sahibi olduğum çocuğumun kişisel verilerinin familienberatung-mg.de ‘nin iş birliği yapğı, hizmet aldığı 3.kişilere, aktarılmasına/paylaşılmasına serbest irademle onay verdiğimi  beyan ve kabul ederim” yazarak imzalayınız.

İndir